เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ และวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2562
 2.หลักสูตรและสาขาที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
  หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร
เรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำงานอะไรได้บ้าง ???
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296