เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561    
เนื่องจากตารางเรียน/ห้องเรียนมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาโปรดตรวจสอบ
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชา    
การเพิ่มรายวิชา วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2561
การลดรายวิชา วันที่ 14 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

(รับใบเพิ่ม - ลด ที่ห้องทะเบียน)
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 3.การส่งหลักฐานการเข้าศึกษา    
นักศึกษาใหม่ที่ยังส่งหลักฐานการเข้าศึกษาไม่ครบ
ดำเนินการส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 4.ประกาศปฏิทินการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561    
4 ปฏิทินการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2561
 5.การสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2560    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบผลการสำเร็จการศึกษาในระบบบริการการศึกษา หัวข้อผลการแจ้งสำเร็จการศึกษา
หากผลอนุมัติแล้ว (สำเร็จการศึกษา) สามารถขอเอกสารการสำเร็จการศึกษาได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ
และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร (2,000 บาท) ที่ฝ่ายการเงินฯ

สอบถามข้อมูล 02-280-0551 ต่อ 3295 , 3296
ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 6.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ    
Photo
การใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์
โดยทุกท่านสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของวิทยาลัยฯ และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสอบถามข้อมูล 02-280-0551 ต่อ 3295 , 3296 , 3297
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2558
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296